АЛО ДОКТОРЕ - Министерство за здравство

СТРАНАТА Е ВО ИЗРАБОТКА

Повикувачкиот центар започна да функционира на 15 Септември од 08:00 часот. Бројот на повикувачкиот центар "Ало Докторе“ е 15123.